1 2 3
 

Iefke

Iefke Fox

Lokatie: Kreijl 9 te Heeze, 06-42956623
iefke@oefentherapieheezeleende.nl
Aangesloten bij VvOCM en VVH

Logo FB praktijk

- Oefentherapie Mensendieck

- Haptonomie

- Zwangerschapsbegeleiding op haptomonische basis

- Slaaptraining


In 1991 ben ik afgestudeerd aan de Opleiding voor Oefentherapie Mensendieck in Amsterdam. Tijdens mijn werk als Oefentherapeut heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met klachten die een relatie hebben met houding en beweging. Daarnaast heb ik extra scholing gevolgd in onderwerpen die ik veel tegen ben gekomen, zoals ademhaling en ontspanning, duizeligheid, klachten door een hernia, bekkenbodemproblemen en incontinentie.

Tijdens deze begeleiding, merkte ik dat mensen vaak niet alleen vastliepen door hun klacht en de ongemakken daarvan. Ook de manier hoe iemand in het leven staat, met een probleem omgaat en wat dat betekend in de relatie tot zijn of haar omgeving, is heel belangrijk. Vragen als: “Hoe is mijn pijn ontstaan, hoe kan ik er invloed op uitoefenen, kan/wil ik hulp inschakelen, hoe ga ik met mezelf om”, komen dan naar boven. Daarom ben ik een scholing gaan volgen aan het Instituut voor Haptonomie, die ik mei 2011 succesvol heb afgerond.

We hebben als mens enorme mogelijkheden om met onszelf en onze omgeving om te gaan. Helaas nemen we  vaak te weinig tijd om stil te staan bij dingen en gaan mee met wat we zelf en onze omgeving van ons vragen.  Het bewust worden van de signalen die ons lichaam geeft en het leren verstaan ervan, is van groot belang om steeds weer een nieuwe balans te vinden.

Door iets te vertellen over mijn achtergrond, hoop ik dat u meer zicht hebt gekregen in mijn manier van werken.

Iefke Fox

GZ-Haptotherapeut

Iefke Fox

 
Copyright (c)2011 & Eyesi Web Concept | Design by Eyesi Web Concept